X
تبلیغات
آمایش سرزمین ؛ ساماندهی کشور
آموزش و پژوهش آمایش سرزمین ، بدون تحصیلات عالی و معتبر در این رشته ، خدمت به ملًت نیست ، خیانت است
از : علیرضا آیت اللهی

لابد از خود می پرسید چرا این سایت به روز نمی شود ؟

پاسخ : چون از دولت روحانی هم چون دولتهای قبلی وی 

نا امید شدیم

دهها سال است که آمایش سرزمین در این سرزمین مطمع و محل غارت و چپاول گروهی به اصطلاح عوامفریب زرنگ رانتخوار شده است .

صرفنظر از معدودی در واقع مدرکمند ، حتی از فرانسه ! کدام آمایش به دست کدام متخصص حقیقی آن قرار گرفته است ؟

دهها سال است که برای متخصصان حقیقی آمایش در این سرزمین محرم است ؛

مظلوم آمایش سرزمین ! 

+ نوشته شده در  چهارشنبه دوم بهمن 1392ساعت 9:27  توسط مریم آیت اللهی | 

از : علیرضا آیت اللهی

« زنجیره انسانی 

برای مقابله با انتقال آب کارون به یزد و اصفهان »


« آفتاب آمد دلیل آفتاب » 

من یزدی الاصل ، حرکت این گروه خوزستانی خونگرم و بیدار و هشیار نسبت به منافع خود و منافع ملٌی در قالب « زنجیره انسانی برای مقابله با انتقال آب کارون به یزد و اصفهان » را که  برعلیه منافع همشهریانم در یزد می نماید نه تنها مورد انتقاد تند و احساسی قرار نمی دهم ، بلکه به تحسین و تمجید هم می نشینم . چرا که اولا" گفته اند « حق ، گرفتنی است و نه دادنی » ! این را خوزستانی های عزیز و محترم متوجه شده اند ؛ و ما یزدی ها هم باید بیش از این ، و حتی بسیار بیش از این ، و از جمله به صور نمادین ، متوجه باشیم . ثانیا" انها به زبان به اصطلاح منطقی طرح مسئله می کنند که این امر از هر عامی و عادی یی هرچند هم اسلامگرای دو آتشه ، سرباز وطن و باسوابق طولانی مبارزه و ایثار ( که سبب تخصص و بنابر این پذیرش واقعا" تعهد مندانه مسؤو لیت های تخصصی و توسعه و لااقل رفع مسائل و مشکلات حیاتی و اساسی مردم نمی شود ) بر نمی آید .

« دلایل قوی باید و معنوی » ( که اگر طی این چند سال بود شاید به چنین روزی نمی رسیدیم ). مردان تجربه و علم و منطق باید « سردَ مدار » جریان در یزد باشند ؛ کسانی که یزدیِ از شهر خشکِ یزد ، طعم کم آبیِ خود و همسایه و خویش و نزدیک را چشیده و دیده ، و محیط خطیر خشک شهر یزد را شناخته ، باشند . کسانی که در برخورد با چنین مشکلات و مسائلی سابقه ی کارشناسی و مدیریت در امور مطالعات علمیِ واقعا" مرتبط و مفید و راهنما ، سیاستگذاری ها و خط مشی های راهگشا ، و برنامه ریزی و استراتژی و فوت و فنٌ مهندسی ارزش تا بهترین سناریوی عدالتمندانه بهره وری ( بهره وری سرزمین : آمایش ) از منابع آبی ملٌی را داشته باشند ؛ کسانی که در این خصوص مصادر امور مربوط و عمرانی حقیقی بوده اند ، و هستند ، و میبایست که باشند و جان کلام همین جاست که : « میبایست باشند » ؛ جان کلام همین جا است که مثلا" کسی باید استاندار یزد باشد که ...

استانداران و مسؤولانی بومی داشته باشیم که واقعا" درد را بشناسند ؛ مسائل زادگاه و محل سالیانی مدید از زندگی خود را به اصطلاح تا مغز استخوان حس کرده باشند . دلشان برای شهری که مقام مادریشان را دارد و خواهر و برادر و خویش و قومشان را از دیر بازدر خود پناه داده است چون فرزندی کاملا" و ابسته ، خقشناس و ذینفع ، بتپد ؛ و زبان علم و منطق در مقابله با مسائل ، و از جمله مسئله آب ، که باگرم شدن زمین روز به روز بزرگ تر و خطیر تر و غامض تر هم خواهد شد ، را بدانند ....

... و مردم یزد نیز بدانند که « کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من » ، و « هیچ دایه ای دلسوز تر از مادر نمی شود » : هیچ دایه ای برای شهر یزد که اینچنین طی سالهای اخیر از برنامه هائی معقول عقب مانده است ، و در استانه مسائلی بزرگ و بزرگتر قرار گرفته است دلسوز تر از مادر نمی شود...

... و نیز قابل توجه جناب آقای وزیر کشور که دکترای جغرافیا دارند ؛ و تخصص برنامه ریزی منطقه ای و گوشه چشمی نیز به آمایش سرزمین .   


+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و پنجم مهر 1392ساعت 21:30  توسط مریم آیت اللهی | 
این سایت  تخصصی به شرح آمایش ، آنطور كه حقيقتا" در جهان علم وجود دارد و در معتبر ترين دانشگاه هاي فرانسه ، مهد اين رشته ، مورد تحقيق و تدريس قرار مي گيرد ، مي پردازد . آمايش به هيچ وجه يك برنامه يا بودجه نيست ؛ بلكه نوعي سياست جامع مبتني بر عدالت اجتماعي برحسب مناطق مختلف كشور است كه هدفي ، انسانگرا ، اجتماعگرا ، اعتدالگرا ( و بنابراين كاملا" منطبق بر احكام اسلامي )، و مسلما" سياسي و در جهت وحدت ملي به منظور اقتدار حكومت فعلي و پايداري آن دارد . پس ، اساس سياستگذاري ها و استراتژي ها ي آمايشي ابتدا در سطوح ناحيه اي ، شهري و روستائي است .
سايت حاضر صرفا" به منظور روشن ساختن اذهاني به راه افتاده ست كه تا به امروز ، به غلط ، اقتصاد فضائي (سرمايه داري) ، سازماندهي فضائي،و حتي شهرسازي-معماري و جغرافیای سیاسی ! را به عنوان آمايش سرزمین پذيرفته اند ! . آيا تصميم گيري كساني  در رشته اي كه از تخصص حقيقي آن نه تنها چيز زيادي نمي دانند بلكه به انحراف و گاه به جهت عكس واقع كشيده شده اندخود حركتي عوامانه نيست كه چه بسا به جاي پيشرفت و تعالي ملٌت به واپسگرائي و عقب ماندگي کشور كشيده مي شود ؟! .

آمایش سرزمین « سیاست اعتدال» و « استراتژی توسعه پایدار » است که بنا به مطالعات بین رشته ای و از آنجمله جغرافیای آمایش سرزمین که تاکنون در ایران تدریس نشده است و بین اینهمه مدعیِ سوداگر در مزایای مادی و مقامی آن ، متخصصی حقیقی در این زمینه نمی شناسیم ؛ صورت میگیرد . به امید آموزش حقیقی (توسط متخصصین واقعی) این رشته و اجتناب از پژوهشهای کاسبکارانه ..و فرصت طلبانه در آن توسط سیاستگران و دولتمردان نظام های سابق و لاحق. کارشناسِ این سایت علیرضا آیت اللهی ؛ دارای تحصیلات معتبر کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری آمایش سرزمین در فرانسه .

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و هفتم مرداد 1392ساعت 18:19  توسط مریم آیت اللهی | 


علیرضا آیت اللهی :


در دولت یازدهم


آمایش سرزمین به وزارت مسکن و شهرسازی سپرده شده است که


درست نیست


منطقی ، علمی و تخصصی نیست


 تحقیرآمایش سرزمین ( به مثلا" فقط کاربری زمین !!! ) است


در راه « اعتدال » رشد و توسعه ی کشور نیست


نتیجه ی منفی به بار می آورد 


همچنان که قبلا" به بار آورده است


رئیس جمهور یازدهم که عملا" امر فراگیر آمایش سرزمین را به کاربری زمین که جزئی کوچک از آمایش سرزمین است محدود ساخته و آن را به وزارت مسکن و شهر سازی سپرده است ؛ در سخنان قبل از رای گیری مجلس برای اعضاء هیئت وزیران در 24 / 5 / 1392

از ایرنا : دفاع از وزير پيشنهادي راه و شهرسازي 

روحاني در دفاع از وزير پيشنهادي راه و شهرسازي كابينه خود گفت: ايشان داراي دانش مهندسي و دانش اقتصادي و توسعه اجتماعي است و حضور او با توجه به مسئله آنچه كه به عنوان كل كشور مدنظر قرار مي دهيم، در بحث آمايش سرزميني كه مسووليت اصلي آن به عهده اين وزارتخانه است . 

مسئله تمركزگرايي و پايتخت سالاري كه بايد از آن فاصله بگيريم مدنظر آقاي آخوندي بوده است و اين مسئله اهميت زيادي دارد. 

روحاني افزود: راه و شهرسازي يك ماموريت راهبردي در تامين زيرساخت هاي توسعه و اتصال شبكه هاي ملي ما است. آقاي آخوندي خوشبختانه با انجمن هاي حرفه اي و تخصصي هم هماهنگ است و اين انجمن ها همه از اين وزير پيشنهادي استقبال كرده اند. 

رييس جمهوري در ادامه آخوندي را فردي جهادگر توصيف كرد كه سابقه جهاد و رزمندگي دارد و جزو رزمندگان و سنگرسازان بي سنگر به حقوق شهروندي توجه دارد و ايشان اين شهامت را داشت كه در همان سال هاي حساس در حضور مقام معظم رهبري با شهامت بگويد كه در انتخابات نه تنها تقلبي نشده بلكه در انتخابات ايران امكان تقلب وجود ندارد. 

رييس دولت يازدهم آخوندي را جزو افراد ملتزم به انقلاب، نظام و ولايت فقيه برشمرد


+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و هفتم مرداد 1392ساعت 15:43  توسط مریم آیت اللهی | 

در پاسخ به سؤال مجری برنامه درباره جزئیات پیگیری مجدانه موضوع آمایش سرزمینی اظهار داشت: بستر برنامه‌ریزی‌ها و زمینه اجرای برنامه‌ها باید مبتنی بر شناخت درست از ظرفیت‌ها، پتانسیل‌ها و توانمندی‌ها و امکانات و منابع اعم از طبیعی، ‌مادی و معنوی باشد و این امر را تحت عنوان مطالعات آمایش سرزمینی باید انجام دهیم.

وزیر کشور یادآور شد: البته از زمان برنامه دوم توسعه، این مسأله همیشه در دستور کار وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بوده اما متأسفانه تاکنون هیچ‌کدام از استان‌ها تقریباً برنامه آمایشی جامع را نتوانسته‌اند تمام کنند.

رحمانی‌فضلی با بیان اینکه برخی استان‌ها پیشرفت‌های خوبی در زمینه آمایش سرزمینی داشته‌اند، اظهار داشت: برخی استان‌ها نیز هنوز در مرحله شناخت قرار دارند.

وی تصریح کرد: تلاش ما این است با مطالعه آمایشی استان‌ها، ظرفیت‌های هر منطقه در حوزه‌های مختلف را مشخص و متناسب با آنها، فعالیت‌ها را در بخش‌های مختلف ساماندهی و متناسب با آن نیز منابع را در بخش‌های مختلف تخصیص داده و شروع به کار کنیم.

رحمانی‌فضلی متذکر شد: با این کار مناطق و حوزه‌های مختلف سرزمینی می‌توانند به یکدیگر کمک کرده و مکمل هم باشند و با این شرایط می‌توان مطمئن بود هم بهره‌وری افزایش یابد و هم طرح‌ها اقتصادی‌تر شده و هم سرعت رسیدن به اهداف تعیین شده شتاب بیشتری می‌گیرد.

وزیر کشور در پاسخ به این سؤال که چه بخش‌ها و سازمان‌هایی باید کمک کنند تا این طرح حالت اجرایی داشته باشد، گفت: این موضوع میانبخشی است؛ یعنی باید هم خود وزارت کشور و استانداری‌ها فعال باشند و هم سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به عنوان متولی مطالعات آمایش سرزمینی این قضیه را در اولویت قرار دهد و هم دانشگاه‌ها که امر مطالعه را می‌توانند بر عهده گیرند، در این زمینه کمک کنند.

رحمانی‌فضلی ادامه داد:‌ همچنین شرکت‌های مختلفی که در این زمینه فعالیت می‌کنند می‌توانند ما را یاری دهند و از این‌رو ما باید همه امکانات را تجهیز کنیم تا مطالعات آمایش سرزمینی‌ ما به سرعت آماده شود.

وی در پاسخ به این سؤال که این کار از کی وارد مراحل اجرایی خواهد شد،‌ گفت:‌ ما از روزی که در وزارت کشور مستقر شدیم، با شناختی که از این وزارتخانه دارم، دستورات لازم در این خصوص داده شده است.

رحمانی‌فضلی یادآور شد:‌ با یک بازنگری نسبت به آنچه انجام شده و ایجاد هماهنگی و رسیدن به چارچوب‌های مشخص کار را به سرعت پیش خواهیم برد و تقریباً در حال حاضر نیز کارها در حال انجام است.


برچسب‌ها: آمایش سرزمین, استانها, اداری
+ نوشته شده در  پنجشنبه دهم بهمن 1392ساعت 21:54  توسط مریم آیت اللهی | 

«ای قوم به حج رفته کجائید کجائید؟ !»
 
ابلیس همین جاست بیائید بیائید ! !!...
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و سوم مهر 1392ساعت 12:53  توسط مریم آیت اللهی | 
ستاندار تهران در گفت‌وگو با فارس تشریح کرد

استاندار تهران در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی فارس درباره اقدامات و راهکارهای صورت گرفته در استانداری تهران برای کاهش آلودگی هوا، اظهار داشت: آلودگی هوا یکی از مهم‌ترین معضلات زیست محیطی است که حاصل پروسه صنعتی شدن است؛ این پدیده فقط مختص کشور ما نبوده بلکه امروزه بسیاری از کشورهای دنیا درگیر آن هستند.

ذرات معلق با قطر کمتر از 2.5 میکرون مهم‌ترین معضل آلودگی هوای تهران است

وی ادامه داد: از آنجایی‌ که صنعتی شدن و توسعه در برخی از کشورهای دنیا سابقه‌ای به مراتب بیشتر از کشور ما دارد، این طبیعی است که در سطح آن کشورها کار بیشتری هم در خصوص مدیریت کاهش آلودگی هوا انجام داده باشند، اما با این حال ذرات معلق با قطر کمتر از 2.5 میکرون که در حال حاضر مهم‌ترین معضل آلودگی هوای تهران است در برخی از کشورها نیز کماکان معضلی اصلی به حساب می‌آید.

 در ایران پرداختن به معضل آلودگی هوا پیشینه 40 ساله داشته، به طوری که اولین مطالعه بر روی آلودگی هوا در سال 1350 توسط شرکت نفت انجام پذیرفت. اولین قانون جامع در این خصوص در سال 1374 با عنوان قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا تصویب شد و همچنین مطالعات گوناگونی هم توسط مراجع مختلف در این خصوص انجام پذیرفت.

 اولین برنامه جامع آلودگی هوا در سال 79 و براساس مطالعات انجام شده تدوین شد که در ابتدا شامل هفت محور بود و بعدها دو محور نیز به آن اضافه شد، این محورها شامل خودروهای نو، خودروهای مستعمل، حمل‌ونقل عمومی، سوخت و بهبود فرآورده‌های نفتی، برنامه معاینه فنی، مدیریت ترافیک، کنترل منابع ثابت، پایش و آموزش و اطلاع‌رسانی بود.

 از دستاوردهای اجرای این برنامه حذف سرب از بنزین مصرفی کشور، استقرار و ارتقای استانداردهای زیست محیطی در خودروهای سواری و احداث فقط شش مرکز معاینه فنی خودرو در شهر تهران بود، هر چند در این برنامه مقرر شد سطح استاندارد خودروها با نصب یک قطعه با نام کاتالیست کانورتر که در قسمت خروجی اگزوز خودرو نصب و باعث جلوگیری از خروج گازهای آلاینده می‌شود ارتقا یابد، عملاً این مهم از سال 1385 به بعد به صورت کامل اجرایی شد.

 کارشناسان فن عقیده دارند محورهای برنامه اول جامع کاهش آلودگی هوای تهران هم به علت انتخاب دوره زمانی طولانی مدت ده ساله و هم به دلیل عدم انطباق با برنامه‌‌های پنج ساله سوم و چهارم، عملاً قابلیت ارزشیابی مناسب نداشته و بسیاری از اهداف آن تحقق پیدا نکرده است.

 یکی از محورهای مهم این برنامه موضوع خودروهای فرسوده و از رده خارج کردن آن بود، ولی تا سال 85 تنها حدود 300 هزار خودروی فرسوده از رده خارج شد. در حالیکه بین سال 85 تا پایان سال 89 یک میلیون و پنجاه هزار خودرو از رده خارج شد و سهم استان تهران از کل خودروهای فرسوده از رده خارج شده 250 هزار خودرو بوده است.

 نپرداختن به محور مهم فضای سبز یکی دیگر از نقاط ضعف برنامه اول تلقی می‌شود. همچنین عدم تمکین برخی از خودروسازان به نصب قطعه کاتالیست کانورتر تا سال 85 یکی دیگر از نقاط ضعف برنامه شمرده می‌شد. از این‌رو دستگاه‌های اجرایی به ویژه اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران و استانداری تهران در سال 89 شروع به ارزیابی و آسیب‌شناسی این برنامه کرد.

 در این آسیب‌شناسی هم از کارشناسان صاحب‌نظر و افراد متخصص استفاده شد و هم موضوع در کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی و مرکز پژوهش‌ها به بحث و رایزنی گذاشته شد و خوشبختانه بازنگری برنامه جامع با اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها و رایزنی گذاشته شد و خوشبختانه بازنگری برنامه جامع با اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها و ابتدای برنامه پنجم توسعه اجتماعی اقتصادی همزمان شد، که همه این دغدغه‌ها در تدوین برنامه جامع مدنظر قرار گرفت و در نهایت لایحه‌ای به دولت پیشنهاد شد که مورد قبول کارشناسان فن و آن بخش از نمایندگان مردم که باید در جریان قرار می‌گرفتند، بود.

 برای اولین بار در تاریخ 90.12.16 ضمن احترام به کلیه کارهای صورت پذیرفته در گذشته، برنامه جامع کاهش آلودگی هوا با محورهایی جامع و همه جانبه‌نگر نسبت به برنامه اول و همخوان با قانون برنامه پنجم توسعه، علاوه بر تهران برای هفت کلان‌شهر دیگر کشور نیز مورد تصویب هیئت دولت وقت قرار گرفت.

وی به 40 اقدام انجام شده در خصوص مدیریت کاهش آلودگی هوا در سه سال گذشته اشاره کرد: 

1-الزامی شدن نصب قطعه کاتالیست و رعایت کامل سطح استاندارد یورو 2 در خودروسازی‌های کشور از سال 85.

2- ارتقای مراکز معاینه فنی خودرو اعم از سبک و سنگین از 6 مرکز در استان به 34 مرکز (عمده این مراکز از سال 87 به بعد تأسیس گردیده‌اند.)

3- الزام به تجهیز لوازم تست آلایندگی خودرو در تمامی مراکز معاینه فنی علاوه بر تست ایمنی از سال 86 به بعد.

4- تشکیل کمیته‌های نظارت بر صحت عملکرد مراکز معاینه فنی خودرو در سطح استان‌ها از سوی کار گروه کاهش آلودگی هوا از سال 89 به بعد.

5- الزام به اتخاذ تمهیدات مهندسی ارتقای سطح استاندارد کیفی موتور خودروهای تولیدی به سطح یورو 4 و یورو 5 از سوی سازمان حفاظت محیط زیست به خودروسازان طی سال‌های 90 و 91 به وری که از سال 92 خودروهای ساخت داخل حداقل سطح استاندارد یورو 4 را خواهند داشت.

6- ایجاد زیرساخت‌های لازم برای تولید موتورسیکلت‌های برقی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و برخی از مهم‌ترین کارخانجات موتورسیکلت برای سال‌های 91 و 92.

7- ارتقای کیفی سوخت تولیدی به طوری که هم‌اکنون حدود 18 میلیون لیتر از بنزین مصرفی روزانه کشور در سطح پالایشگاه‌ها با سطح استاندارد یورو 4 تولید می‌شود که تا پایان خرداد 92 این رقم به 32 میلیون لیتر در روز یعنی 50 درصد مصرف روزانه رسید.

8- افزایش تعداد جایگاه‌های توزیع گاز CNG در سطح تهران: سال 84: پنجاه و هشت جایگاه - سال 88 (قبل از هدفمندی یارانه‌ها): یکصد و چهل و دو جایگاه - سال 91: دویست و یازده جایگاه.

9-  افزایش تعداد اتوبوس‌های شهری گازسوز شده به 3500 دستگاه از 7000 دستگاه موجود در ناوگان حمل و نقل تهران در سال‌های 89، 90 و 91.

92درصد از تاکسی‌ها نوسازی شده است 

10- نوسازی ناوگان تاکسیرانی درون شهری تهران، به طوری که از 80 هزار تاکسی در حال تردد در شهر تهران تا پایان سال نود، 92 درصد نوسازی شده و عمر زیر ده سال دارند

11- دو گانه سوز و گازسوز شدن 51 هزار دستگاه تاکسی از 80000 دستگاه طی سال‌های 89 تا 91.

12- از رده خارج نمودن 23000 دستگاه موتورسیکلت دو زمانه در دولت نهم و 6000 دستگاه موتورسیکلت دودزای فرسوده در سطح شهر تهران در سال 89 از محل اعتبارات طرح جامع کاهش آلودگی هوای تهران و الزام موتورسیکلت سازها به ارتقای سطح استاندارد موتورسیکلت‌های تولیدی به یورو 3 در سال 91.

13- از رده‌ خارج نمودن 120 دستگاه مینی‌بوس فرسوده تحت پوشش شرکت واحد اتوبوسرانی شهرداری تهران در سال 91 که بابت هر دستگاه مینی‌بوس 10 میلیون تومان یارانه بلاعوض و 20 میلیون تومان وام با بهره کم (سهم دولت 30 میلیون تومان) و سهم شهرداری 10 میلیون تومان با مالکان پرداخت گردید.

14- پخش روزانه 180000 لیتر گازوئیل با گوگرد زیر PPM50‌ برای اتوبوس‌های شرکت واحد درون شهری تهران از سوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی از ابتدای سال 91.

یک میلیون و سیصد هزار خودروی فرسوده از رده خارج شدند

15- از رده خارج کردن یک میلیون و سیصد هزار خودروی فرسوده از سال 85 تاکنون که دویست و پنجاه هزار دستگاه برای استان تهران بوده است.

16- پروژه تعویض قطعه زیست محیطی کاتالیست کانورتر تاکسی‌های شهر تهران با همکاری اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران، شرکت سایپا یدک و ستاد مرکزی معاینه فنی خودرو شهرداری تهران با هدف فرهنگ‌سازی در این خصوص به تعداد حدود 3000 دستگاه تاکسی، قطعه کاتالیست در حال تعویض می‌باشند.

17- اختصاص اعتبار لازم از سوی دولت برای توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی خودرو به ویژه مترو در سطح تهران و سایر کلان‌شهرها.

18- توسعه شبکه پایش هوا با خرید و نصب ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوا از 14 ایستگاه در سال 88 به 31 ایستگاه استاندارد و با فن‌آوری روز دنیا در تهران و شهرستان‌های استان تهران.

19- ایجاد مرکز تخصصی مانیتورینگ وضعیت هوا با دستگاه‌های دیجیتال در سطح سازمان حفاظت محیط زیست و استان تهران در سال‌های 90 و 91.

20- شناسایی مهم‌ترین واحدهای آلاینده و تلاش در جهت رفع آلایندگی و کاهش تعداد واحدهای آلاینده از 571 واحد در سال 88 به 285 واحد در سال 90 که از 571 واحد آلایندگی 179 واحد دارای آلودگی هوا بوده که نسبت به اصلاح و کنترل شرایط آلایندگی کارخانه با نصب و راه‌اندازی فیلترهای مناسب اقدام کرده‌اند.

21- ایجاد شرایط پایش لحظه‌‌ای و آنلاین زیست محیطی مطابق با ماده 192 قانون برنامه پنجم توسعه اجتماعی و اقتصادی برای 43 واحد صنعتی بزرگ مقیاس در طی سال‌های 90 و 91 در سطح استان تهران.

22- گاز سوز کردن 7700 واحد صنعتی بزرگ و متوسط مقیاس از 16600 واحد صنعتی دارای پروانه بهره‌برداری بعداز هدفمند شدن یارانة‌ها در سال‌های 90 و 91.

23- گازسوز شدن حدود 3000 واحد تولیدی در بخش کشاورزی و دامی در سطح استان تهران از (16000 واحد).

24- صرفه‌جویی سالانه 2 میلیارد لیتر سوخت فسیلی در اثر گازسوز شدن واحدهای صنعتی، تولیدی و کشاورزی در سطح استان تهران در سال‌های 90 و 91.

25- تحقق ضریب نفوذ گازرسانی به مصارف مسکونی از 74 درصد در سال 84 به 99 درصد در پایان سال 90 در سطح استان تهران.

26- اصلاح مصرف انرژی با انجام قانون هدفمندی یارانه‌ها در صنایع استان تهران به طوری که طی سال 90 تا 91 به صورت میانگین حدود 25 درصد مصرف انرژی در واحدهای صنعتی بزرگ و متوسط مقیاس کاهش پیدا کرده است.

27- توجه شدید به محدودیت استقرار صنایع در شعاع 120 کیلومتری تهران به طوری که طی سال‌های 88 تا91 از حدود 3500 استعلام انجام شده، 600 مورد آن به دلیل نداشتن شرایط و ضوابط زیست محیطی به ویژه مشمولیت شعاع 120 کیلومتری مورد موافقت قرار نگرفته و عموماً به خارج از شعاع 120 کیلومتری هدایت شدند.

28- انتقال 181 واحد صنعتی دارای بار آلایندگی از داخل و اطراف سطح شهر تهران به شهرک‌های مجاز صنعتی استان در سال 90 و 91.

29- احداث و بهسازی 680 واحد سیستم تصفیه فاضلاب مناسب توسط واحدهای صنعتی بزرگ و متوسط مقیاس از سال 84 تاکنون در سطح استان تهران.

30- توسعه پروژه سیستم تصفیه فاضلاب مستقر در جنوب تهران از یک مدول در سال 84 به چهار مدول در سال 91 به ظرفیت 2200000 نفر.

31- برخورد با واحدهای ضایعات سوزی، کارگاه‌های غیرمجاز ذوب سرب و ریخته‌گری در تهران و شهرهای اطراف تهران به تعداد 140 واحد در سال‌های 90 و 91 که در تولید و انتشار آلایندگی هوا نقش داشتند.

32- ممنوعیت کامل استفاده  از آزبست در سطح کشور و همچنین تهران در سال 90 به بعد براساس مصوبه 4457.166489 مورخ 90.8.22 هیئت دولت.

33- اجرای طرح کهاب در 239 جایگاه عرضه بنزین استان تهران طی سال‌های 90 و 91 (طرح کهاب: کاهش، هدایت، انتقال و بازیافت بخارات بنزین.)

34- توجه به حفاظت مناطق دارای کاربری عمومی در حاشیه و حریم شهر تهران و ممنوعیت ساخت و ساز در اطراف بزرگراه بابایی و مرتضی گرد و اراضی شرق و شمال شرقی تهران علاوه بر رعایت ارتفاع 1800 متر.

35- تصویب و تأکید رعایت مبحث 19 مقررات ملی ساختمان بعد از اجرای قانون هدفمند شدن یارانه‌ها در جهت هوشمند کردن سیستم‌های گرمایشی منازل از سال 90 به بعد.

36- انجام دو هزار هکتار عملیات جنگل کاری در سال 91 و طراحی 18000 هکتار جنگل کاری دیگر علاوه بر رقم موجود برای طول برنامه پنجم در اطراف تهران.

37- افزایش تعداد روزهای سالم و پاک از 278 روز در سال 84 به 353 روز در سال 90 بدون احتساب پارامتر ذرات معلق با قطر کمتر از 2.5 میکرون. شایان ذکر است در سال 91 هم از این نظر 269 روز تا تاریخ دوم دی‌ماه شرایط سالم و پاک را داشتیم (در سطح شهر تهران).

38- به دلیل اهمیت سلامت شهروندان و بالا بردن سطح استاندارد کیفی هوا برای اولین بار از نیمه دوم سال 89 آنالیزر سنجش ذرات معلق زیر 2.5 میکرون در شهرهای صنعتی به ویژه تهران به ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوا اضافه شده که در این خصوص هم تعداد روزهای ناسالم به لحاظ ذرات معلق در سال 91 تا دوم دی‌ماه 99 روز بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال 90 (یعنی 171 روز ناسالم) 26 درصد بهبود کیفیت هوا را داشته‌ایم.

39- در راستای مدیریت ترافیک و صرفه‌جویی و مصرف سوخت و کاهش بار آلایندگی هوا براساس نظر کارشناسان پلیس  راهور ساعات اداری از سال 89 در شهر تهران اصلاح شد.

40- نظام‌مند شدن رعایت تمهیدات زیست محیطی قریب به اتفاق فعالیت‌های عمرانی دارای پتانسیل آلایندگی هوا در شهر و اطراف تهران با انجام پایش‌های زیست محیطی


+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و هفتم مرداد 1392ساعت 20:33  توسط مریم آیت اللهی | 
رحمانی فضلی ، وزیر کشور . 24 / 5 / 1392 
اولین مسئله بحث توسعه اقتصادی خواهد بود که در حوزه نفت با توجه به شرایطی که الان دچار آن شده‌ایم و با عنایت به تحریم‌ها و میزان تولید، قطعاً دیگر نخواهد توانست اقتصاد ما را به آن معنایی که قبلاً پشتیبانی می‌کرد پشتیبانی کند پس ما ناگزیریم جایگزینی برای نفت در اقتصاد خود داشته باشیم و آن جایگزین حتماً منابع، امکانات، پتانسیل‌ها و ظرفیت‌هایی خواهد بود که در مناطق مختلف جغرافیایی فراهم است.
وزیر پیشنهادی کشور ادامه داد: ما در توسعه اقتصادی باید به مردم و تخصص‌های مختلف مناطق و نواحی تکیه کنیم که امیدواریم با ایجاد اشتغال، ثروت و تولید گام‌های مؤثری در حوزه‌های مختلف منطقه‌ای برداریم چون تمام مناطق ما استعداد بالقوه‌ای برای رشد و توسعه دارند.

+ نوشته شده در  شنبه بیست و ششم مرداد 1392ساعت 17:29  توسط مریم آیت اللهی | 
آمایش صنعتی : نعمت زاده : ما از نظر پتانسیل معادن رتبه 10 جهان را داریم اما از نظر تولیدات معدنی بسیار عقب هستیم که باید با انجام مطالعات در این زمینه تلاش وافری داشته باشیم. نعمت‌زاده با بیان اینکه قوانین و مقررات دست و پا گیر عرصه صنعت یکی از مشکلات برای سرمایه‌گذاری است، خاطرنشان کرد: باید به امر تحقیق و توسعه و فناوری نیز توجه داشته باشیم درحالی که صنعت ما از لحاظ فنی رشد خوبی کرده اما باید با مراکز تحقیقاتی داخل و خارج ارتباط بیشتری برقرار کنیم.
+ نوشته شده در  شنبه بیست و ششم مرداد 1392ساعت 17:27  توسط مریم آیت اللهی | 
وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی در مجلس . 23 / 5 / 1392 :
 بحث آمایش سرزمینی و طرح‌های منطقه‌ای و ناحیه‌ای که همه در دوره‌های 72 تا 76 یک بار به تصویب رسیده و در دوره‌های بعد فراموش شده بود مجددا بعد از دستور کار بنده خواهد بود، تا به عدالت جغرافیای بپردازیم و خدمات را در سطح سرزمین به شکل متعادل توزیع کنیم.
 با توجه به اینکه ما دارای شهرنشینی بسیار سریع هستیم، متاسفانه توزیع وظایف بین مدیریت شهری و دولت مرکزی نامتناسب است و تصمیمات عمدتا به صورت متمرکز در تهران گرفته می‌شود در حالی که ما باید نهایتا استقلال و اختیارات بیشتری به تمام شهرداری‌ها بدهیم و بخشی از اختیارات و وظایف وزارت راه و شهرسازی را به شهرداری‌ها منتقل کنیم
*
جباری ( نماینده مجلس ) در موافقت با وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی:
برنامه آخوندی برای وزارت راه و شهرسازی مطلوب و آمایشی است

+ نوشته شده در  شنبه بیست و ششم مرداد 1392ساعت 17:25  توسط مریم آیت اللهی | 
نرخ کشته های جاده ها 3 مرداد 1392


+ نوشته شده در  شنبه بیست و ششم مرداد 1392ساعت 17:22  توسط مریم آیت اللهی | 
هاشمی شورای شهر 9 تیر


+ نوشته شده در  شنبه بیست و ششم مرداد 1392ساعت 17:21  توسط مریم آیت اللهی | 
6 تیر فارس نیوز

با هدف طرح مشکلات و چالش‌ها در حوزه مدیریت شهری صورت گرفت

نامه شهرداران مراکز استان‌ها به رئیس‌ جمهور منتخب

شهرداران مراکز استان‌ها در نامه‌ای به رئیس‌ جمهور منتخب مشکلات و چالش‌ها در حوزه مدیریت شهری را مطرح کردند.

 خبرگزاری فارس: نامه شهرداران مراکز استان‌ها به رئیس‌ جمهور منتخب

به گزارش خبرگزاری فارس از مشهد به نقل از دبیرخانه شهرداری‌های کلان شهرها، شهرداران کلانشهرها و مراکز استان‌ها در نامه‌ای به حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور منتخب، حماسه پرشور و با شکوه مردم عزیز میهن اسلامی در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری را که همراه با فرجامی نیکو و فرخنده و با رای و اعتماد عمومی، سکان امور اجرایی کشور به شخصیتی مومن، عالم، فرهیخته و معتقد به صیانت از ارزش‌های اسلامی، حقوق ملت و سربلندی و سرافرازی کشور عزیزمان واگذار شده است را تبریک گفتند.

در این نامه، شهرداران با تشریح مشکلات و چالش‌های فراروی مدیریت شهری، اظهار امیدواری نمودند در راستای سیاست‌ها و برنامه‌های دولت "تدبیر و امید" با توجه به نقش و جایگاه شهرداری‌ها و شوراهای اسلامی شهر به عنوان حکومت‌های محلی و نهادهای مردمی برخاسته از آرای شهروندان، در دولت یازدهم تحول و تغییرات بنیادین در حوزه مدیریت شهری ایجاد شده و از طریق هم افزایی دولت ملی و نهادهای محلی و پرهیز از مدیریت های جزیره‌ای و منفصل، شرایط تحقق مدیریت یکپارچه شهری فراهم شده و نارسایی‌ها، معضلات و مشکلات حوزه مدیریت شهری در زمینه مسائلی همچون حمل و نقل عمومی، احیاء و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری، حاشیه‌نشینی، مدیریت یکپارچه شهری، درآمدهای پایدار، آلودگی‌های زیست محیطی و ... سامان گرفته و بهبود یابد و از این طریق شرایط خدمت شایسته‌تر به بیش از 70 درصد جمعیت شهرنشین کشور فراهم کند.

شهرداران همچنین در نامه خود با توجه به توانمندی و ظرفیت‌های گسترده و موثر کارشناسی، مدیریتی و اجرایی شهرداری‌ها، آمادگی کامل خود را برای هر گونه همکاری، همراهی و تشریک مساعی و پذیرش مسئولیت‌های جدید در مسیر پیشبرد برنامه‌های دولت اعلام داشته‌اند.


+ نوشته شده در  شنبه بیست و ششم مرداد 1392ساعت 17:19  توسط مریم آیت اللهی | 

از : علیرضا آیت اللهی


دوباره آمایش سرزمین به انحرافی فاجعه بار افتاد ؟!


سیاسیکاری ، و تحقیر آنگلوفیلانه ی آمایش سرزمین به وسیله سپردن آن به مثلا" متخصصان جامعه شناسی آموزش کودکان و نوجوانان ! ، و وزیر و معاون وزیر رژیم سابق ! ، و به طورکلٌی خیانتکاران و ندانمکاران در یک جریان انحرافی بر علیه وحدت و توسعه و شرف و عزٌت ملٌی  از جمله مهم ترین مصائبی است که سبب بحران های عظیم و لاعلاج اقتصادی - اجتماعی - و... می شود .

آمایش سرزمین ، یک سیاست فرابخشی ، فرادستی و فراگیر است که قاعدتا" میبایست در قلب قدرت اجرائی کشور مورد مطالعه قرار گیرد ، و در برنامه های پنجساله ی توسعه لحاظ شود . امٌا این مهم حقیقتا" در برنامه های ارائه شده توسط جناب آقای دکتر روحانی به عنوان دیدگاه های دولت یازدهم وجود ندارد . 

دولت آقای دکتر روحانی آمایش سرزمین را فقط در راه و شهرسازی دیده است !!! .

آقای دکتر آخوندی ، نامزد محترم وزارت راه و شهرسازی ، نیز به سهم خود این تحدید  و انحصار سیاستهای عظیم آمایش سرزمین به فقط « راه و شهر سازی » را شدٌت و حدٌت بخشیده آن را به بخش مصرف و توزیع خدمات در سراسر کشور ، و آنهم در واقع به بهانه ی ضمنی توزیع جمعیت ( و رجعت دادن تخیلی آنان از شهرها به روستاها؟!!! ) محدود ساخته است .

آیا آمایش رودها و وارد ساختن آبهای خزر و خلیج فارس به فلات ایران ، آمایش سیستم های برق وگاز و پالایشگاهها و... ، آمایش معادن و صنایع سراسر سرزمین ، آمایش مخابرات ، و... و ... و...همکاری و همگامی با مس‍ؤولان محلی و به ویژه شوراهای منطقه ای و استانی هم از وظایف وزارت راه و شهرسازی است ؟!!! .

آمایش سرزمین ملجاء سیاستگزاری ، و برنامه ریزی ملٌی است که بنا به آن اختیارات و وظایف مدیریت های محلی وزارت کشور نیز تعیین ، و آنگاه به شوراهای منطقه ای و استانی و به طورکلی محلی نیز مرتبط می گردد .

سیاست های ارائه شده توسط آقای آخوندی در دفاع از برنامه دولت ، مورخ 23/ 5 / 1392 در مجلس شورای اسلامی ، بسیار بیش از آن که حتی پرتوئی ضعیف از آمایش سرزمین باشد سیاستهای انگلیسی مآبانه ی تامین و رفاه اجتماعی مینماید ؛ که در دانشگاههای هفتاد - هشتاد سال قبل انگلستان ، که اصولا" رشته ای بنام آمایش سرزمین ندارند ، و در مهد « سرمایه داری افراطی » به اعتدال وعدالت اجتماعی معتقد نیستند ؛ تحت همین عناوین تامین اجتماعی و نظیر آن ، تدریس می شده است ... و آنچنان از سیاستهای احمدینژادی توزیع پول نقد در سراسر کشور برای رسیدن به عدالت اجتماعی !!! دور نیست ؛ و البته که در سیاستهای احمدینژادی لا اقل مبلغی نصیب مردم اقصی نقاط کشور شده است ...

آمایش سرزمین انشاء نویسی های ابتکاری به منظور استفاده های کلان و در واقع سوء استفاده های بیدادگرانه ونهایتا" مخرب و جبران ناپذیر از بیت المال نیست . شاید صدها میلیارد تومان ، به قیمت جاری ، به اصطلاح صرف مطالعات کذائی آمایش سرزمین در ایران شده است که در حوالی سال 1376حتی به اصطلاح آشپزبا شی ها نیز خبر شده آن را به اجرا ننهاده اند ... حال آنکه با این پول قادر به ساختن جاده ها و پل ها و هزاران مسکن برای مردم ستمدیده و شهید پرور این مرز و بوم می بوده ایم ...

تکرار اشتباهات تا به کجا ؟ . آزمون و خطا تا به کی ؟ بی اعتنائی به تخصص و شایسته سالاری بنا به کدام تعهٌد ؟!!! .

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و سوم مرداد 1392ساعت 23:49  توسط مریم آیت اللهی | 


تحلیل خبری از : علیرضا آیت اللهی ( کارشناس سایت )


مخالفان آمایش سرزمین همان مخالفان وحدت ملٌی و بنابراین مخالف مدیریت ملٌی هستند ...

سیاست آمایش سرزمین مبتنی بر آبادانی خردمندانه سرزمین در جهت کاهش شکاف های توسعه ای بین مناطق متفاوت کشور به سوی عدالت اقتصادی - اجتماعی - فرهنگی ، و بنابر این حفظ و تقویت ِ « وحدت » یا به اصطلاح اتحاد و انسجام ملی است . لازمه ی این سیاستگذاری ، مطالعات حقیقتا" علمی - تخصصی چند رشته ای در این قلمرو ، و برنامه ریزی هائی استراتژیک ، مدغم در برنامه های پنجساله توسعه ی کشور ، و بنابر این قانونی شدن آبادانی - عدالت - و وحدت ملٌی در برابر سلطه طلبی ، استکبار و اشرافیٌت مناطق برخوردارتر ، و مقابله با سودجوئی وحفظ و طلب مزایای بیش و بیشتر آنان در برابر مناطق محروم تر ونهایتا"  ادامه « وضعیت موجود رو به بحران اجتماعی منجر به بحران اقتصادی و سیاسی » است ؛ که امری بسیار خطیر شناخته شده است .

مخالفت با وحدت ملٌی ، مدیریت ملٌی ، و سیاست آمایش سرزمین سر انجام به نوعی خانخانی و ملوک الطوایفی و پیامدهای ناشی از آنها ... می رسد ؛ و از آنجمله است در باره « آب ملٌی » ، « نفت ملٌی » ، « گاز ملٌی » ، جنگل ها ، آثار تاریخی و...که طبیعتا" و قاعدتا" از سرمایه های ملٌی ، امٌا مورد طمع « چشیده خورانی بدتر از میراث خور » است که همیشه و همه جا و در همه موارد معتقدند که « مرگ خوب است ؛ امٌا برای همسایه » .

نمونه چنین افکاری ضدٌ آمایشی - ضدٌ توسعه ی متوازن - و بر علیه وحدت و انسجام ملٌی و عزٌت و سربلندی کشور را شاید بتوان در مثلا" نظری که امروز ، پربیننده ترین خبرگزاری ایران ، یعنی خبرگزاری فارس منتشر کرده است ، تحت عنوان « با احداث سدٌ تنگزی آب همه تونل ها به سمت اصفهان بسته می شود » و طی مصاحبه با « سرزمین محور » ی که وضوحا" و صراحتا" با مدیریت ملٌی مخالفت کرده است ! ، مشاهده کرد .  

در نشست مدیریت بحران زاینده‌رود که در پژوهشگاه شاخص پژوه اصفهان برگزار شد بعضی به این پیشنهادات رسیدند که سایر استانهای کشور از آب استفاده نکنند تا استان اصفهان سیراب تر از حال حاضر شود ! :

« توقف هرگونه بارگذاری بر روی رودخانه تا زمان اجرایی شدن تونل بهشت آباد، توقف انتقال آب به یزد از خط لوله دوم، توقف اختصاص آب از سوی آب منطقه ای چهارمحال و بختیاری از دیگر راهکارها در حوضه مدیریت آب زاینده رود مواردی است که باید به آن توجه داشت . »

یاد آوری می شود که حتی بدون توجه به آمایش سرزمین هم نظام جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر وحدت ملی و مدیریت ملٌی است و هرگونه مخالفت با مدیریت ملٌی .... والسلام .


+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و دوم مرداد 1392ساعت 1:24  توسط مریم آیت اللهی | 
 
صفحه نخست
پست الکترونیک
آرشیو وبلاگ
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ
اسناد و مدارک علمی، و اطلاعات و اخبار گزیده آمایش سرزمین

پیوندهای روزانه
آمايش سرزمين
ساماندهي ( آمايش ) سرزمين
مطالعات قرآني سرزمين
بهره وري ملٌي . سرزمين
جغرافيا و آمايش
فراخوان هاي علمي پژوهشي
سايت جامع گردشگري ايران
پرتال كلانشهرهاي ايران
فصلنامه آمايش سرزمين
وبلاگ تخصصي جغرافيا
مجله آمایش سرزمین
مجله مكان
پارست : خبرهاي مرتبط با آمايش ..
خبرهاي مرتبط با طرح آمايش سرزمين
مقالات مختلف آمايش
دانلود مقالات مجله آمایش سرزمین
آرشیو پیوندهای روزانه
نوشته های پیشین
هفته دوم بهمن 1392
هفته اوّل بهمن 1392
هفته چهارم مهر 1392
هفته چهارم مرداد 1392
هفته دوم مرداد 1392
هفته اوّل مرداد 1392
هفته چهارم تیر 1392
هفته سوم تیر 1392
هفته دوم تیر 1392
هفته اوّل تیر 1392
هفته چهارم فروردین 1392
هفته چهارم اسفند 1391
هفته سوم اسفند 1391
هفته دوم اسفند 1391
هفته چهارم بهمن 1391
هفته دوم آذر 1391
هفته دوم آبان 1391
هفته سوم مرداد 1391
هفته دوم مرداد 1391
هفته اوّل مرداد 1391
هفته چهارم تیر 1391
هفته سوم تیر 1391
هفته چهارم اردیبهشت 1391
هفته اوّل اردیبهشت 1391
هفته چهارم فروردین 1391
هفته چهارم بهمن 1390
هفته سوم بهمن 1390
هفته دوم بهمن 1390
هفته اوّل بهمن 1390
هفته سوم دی 1390
هفته دوم دی 1390
هفته دوم آذر 1390
هفته چهارم آبان 1390
هفته سوم مهر 1390
هفته دوم مهر 1390
هفته سوم شهریور 1390
آرشيو
آرشیو موضوعی
مفهو آمایش سرزمین
تعریف آمایش سرزمین
آمایش سرزمین در فرهنگ ها
کتابها ، مقالات و گزارشها: منابع اصلي
فهرست منابع م مقالات - همايشها و...
فصلنامه ها و مجلٌه ها
منابع آمايش سرزمين به زبان فارسي
آموزش آمايش و پژوهش در آن
آمارهاي آمايشي
پیشینه در سایر کشورهای جهان
پیشینه در فرانسه
آمایش سرزمین : بنیاد در ایران
آمایش سرزمین : در ایران اسلامی
آموزش آمايش سرزمين
جغرافياي آمايش
شناخت زمين در آمايش سرزمين
شناخت اقتصادي سرزمين
شناخت اجتماعي سرزمين
شناخت فرهنگي سرزمين
امنيت اقتصادي
عدالت اجتماعي و توازن منطقه اي
قوانین و مقررات
شوراي آمايش سرزمين
قوانين و مقررات
برنامه ريزي و برنامه گزاري
سازمانهاي اجرائي
آمايش آبها
آمايش راهها و حمل و نقل
آمايش اطلاعات و مخابرات
آمايش شهري
آمايش كشاورزي
آمایش صنعتی
آمايش اداري آموزش و پژوهش ،و...
برچسب‌ها
رهبری (1)
اداری (1)
امکانات (1)
استانها (1)
آمایش سرزمین (1)
توانمندیها (1)
استراتژی دراز مدت (1)
ی سرزمین (1)
نویسندگان
مریم آیت اللهی
علي رضا آيت اللهي
پیوندها
آمايش سرزمين
سا ماندهي ( امايش ) سرزمين
مطالعات قرآني بهره وري
بهره وري از سرزمين
جغرافيا و آمايش
مجموعه مقالات برنامه ريزي منطقه اي و آمايش
لينكستان مرجع شهرسازي
برنامه ريزي استراتژيكي كلانشهرها
گروه آموزشي آمايش در دانشگاه گيلان
آمايش شهرتهران : كمال اطهاري
آمايش در استانهاي ايران. كاوه احمدي علي آبادي
آمايش كوهستان . خراسان شمالي
آمايش سرزمين . جنوبشرق ايران . ابراهيمزاده
آمايش سرزمين . توسعه جنگل و فضاي سبز
بخش كشاورزي از منظر آمايش سرزمين ( عالمي..
آمايش سرزمين با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيائي
جغرافيا و برنامه ريزي محيط زيست
جايگاه و نقش علم جغرافيا در آمايش سرزمين
مركز پژوهشهاي محيط زيست
alireza ayatollahi عليرضا آيت اللهي
alireza ayatollahi عليرضا آيت اللهي
شناخت مردم ايران . عليرضا آيت اللهي . alireza ayatollahi
alireza ayatollahi عليرضا آيت اللهي . تماشا
- نسب نامه دودمان آیت اللهی یزد (علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi
10 - بررسی های آمایشی مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi
11 - اصول برنامه ریزی مدیریت دولت ج . ا . ا . ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi )
- سند آبی ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi (
- رامین : روحانیان آیت اللهی مآل یزدی نژاد ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi )
- شعر آ ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi )
معماری و شهرسازی بومی و مردمی یزد ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi
( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) ethno - archi - urbain - habitat
شاعران پارسی زبان
- یزد شناسی ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi (
میرزا جواد آیت اللهی ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi)
اراس ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi )
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM